Στην Ελλάδα, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μέσω ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη ανά τ.μ. εγκατεστημένης ισχύος και για το λόγο αυτό, οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων αποτελούν στρατηγική επιλογή.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η Energylines έχοντας αναπτύξει ισχυρές συνεργασίες και υιοθετώντας τα κίνητρα που θεσμοθετούνται για την πράσινη ανάπτυξη, εγκαθιστά διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα:

  • Αναλαμβάνει την ευθύνη από την αρχική μελέτη του φωτοβολταϊκού συστήματος έως και τη λειτουργία του.
  • Σχεδιάζει με βάση τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης, χρησιμοποιώντας για τις εγκαταστάσεις της προϊόντα με τις καλύτερες εγγυήσεις, με στόχο τον ορθότερο συνδυασμό κόστους – απόδοσης.
  • Παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές προς τους επενδυτές που αποφασίζουν να αποτελέσουν παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σήμερα αποτελεί τη βέλτιστη επενδυτική επιλογή σε ένα ασταθές κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλον, που όμως, χρόνο με το χρόνο, καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος όπου ζούμε και την ορθολογιστική χρήση των πόρων του πλανήτη μας.

Το Νομοθετικό Πλαίσιο, που ισχύει στη χώρα μας, δίνει κίνητρα για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων και η εταιρεία μας, βάσει της εμπειρίας της, συμβουλεύει τους επενδυτές για την ιδανικότερη λύση εγκατάστασης, η οποία θα προσδώσει μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη στη διάρκεια των χρόνων λειτουργίας της.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter

Για να λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα για τις υπηρεσίες ενέργειας.