Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5kW σε δώμα.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5kW σε δώμα.